נוער נאמן זכרון השואה

 

נוער נאמן זכרון השואה - לזכור ולא לשכוח

 
זכרו שניכם את אשר עשה לנו עמלק. זכרו הכול. אל תשכחו עד סוף ימיכם והעבירו הלאה כצוואה קדושה לדורות הבאים שהגרמנים הרגו, טבחו ורצחו אותנו"
(מתוך צוואתו של אלחנן אלקס, מנהיג היודנראט בגטו קובנה)
 
 
מבוא:
ניצולי השואה, ממלאים תפקיד חשוב של אנשי עדות - "אוד מוצל מאש". הם מספרים לנו בצורה בלתי אמצעית את חיי הסבל, הגבורה האישית, והעמידה יהודית-רוחנית שחוו בשואה דרך סיפורם האישי. עתה, רבים מהניצולים הזדקנו וחלקם, לצערנו הרב - נפטרו.
שאלתי את עצמי שאלה שהטרידה אותי מאד:
 
 
 
 
 
 
 
מי ימשיך להחזיק את לפיד העדות וזיכרון השואה?
זיכרון השואה היא חלק בלתי נפרד מזהותנו היהודית ומחרדות הקיום שלנו.
כדי להמשיך ולהחזיק את לפיד העדות והזיכרון ולהיאבק בתופעת האנטישמיות והכחשת השואה, טבעי הדבר, שעלינו לרתום את בני הנוער למלא את החלל שנותר ולאתגרם לשאת באחריות על הנושאים הללו.
בשנים האחרונות, אנו עדים לתופעה ברוכה: בני נוער רבים מתעניינים בשואה וזרם משלחות בני הנוער לפולין לא פוסק. העובדות הללו, האיצו בי ליזום פעילות ממוסדת, שבה נטפח, נקרב ונעודד בני נוער, שילמדו על השואה, שינסו להפיק לקחים, שימשיכו להחזיק במשא הכבד. כעין מרוץ שליחים אין סופי. לפיד שהוא פיקדון העובר מדור לדור.

למסגרת התנדבותית זו נתתי את השם: "נוער נאמן זיכרון השואה"
 

"בשביל לעזור לכם להבין את החצי השני שלכם ולהבין את ילדיכם טוב יותר"

 
כדי להוציא את הרעיון מן הכוח אל הפועל, קיימתי שיחות מקדימות עם נתן כהן, מנהל המכון ללימודי השואה ומנחים ומפקחים במינהל חברה ונוער במשרד החינוך והתרבות-מחוז חיפה, האמוּנים מקצועית בהנחיית והפעלת תוכניות חינוכיות-ערכיות ושילוב פעילות התנדבותית -קהילתית במסגרות חינוכיות. עלי לציין שכול המשתתפים התלהבו והזדהו עם התוכנית. מטעם מינהל חברה ונוער מונתה מפקחת-רפראנטית, הגב' חנה לדרמן.
בשלב זה, פניתי במסגרת תפקידי כמנהל מינהל חברה ונוער בחוזר מיוחד למנהלי בתי הספר ובו הצגתי את הרציונאל של התוכנית ובקשתי שיפנו באמצעות המחנכים לתלמידי כיתות ט, יסבירו להם את התוכנית ויבקשו מהם להתנדב. הופתענו! רבים מבני הנוער נאותו להתנדב. למפגש ההסברה הראשון שקיימנו במכון ללימודי השואה, הגיעו כ-200 תלמידים.
במפגש ההסברה הראשון, הסברתי למשתתפים את רציונאל התוכנית וביקשתי שיישארו בתוכנית רק אותם תלמידים המזדהים עם התוכנית, ואכן הייתה נשירה ובמחזור התלמידים נשארו כ-150 תלמידים.

על-פי הניסיון החיובי שהצטבר, יש חשיבות רבה בשילוב מינהל חברה ונוער יחד עם המוסד להנחלת תודעת השואה המקבל על עצמו להרים ולשאת את תוכנית "נוער נאמן זיכרון השואה".

התוכנית התחילה בשנת הלימודים תש"ס - 2000 במחוז חיפה ועתה, לאחר שהתוכנית מתחילה להתבסס, נראה לי המועד המתאים להפיץ את הרעיון בקרב המכונים להנחלת תודעת השואה ולמחוזות משרד החינוך באמצעות מפקחי ומנחי מינהל חברה ונוער.
קרא עוד על זכרון השואה....
 
תהליך ההבניה של מסגרת - "נוער נאמן זיכרון השואה":
 • הנושא יוצג בפני תלמידים כיתות ט, שיתנדבו להיות נאמני זיכרון השואה.
 • במשך כארבע שנים, תיווצר מסגרת של תלמידים מתנדבים מכיתות ט עד י"ב.
 • בכיתה ט' מתחיל תהליך המודעות וההכשרה שימשך עד כיתה י"ב.
 • אני מצפה, שהנאמנים, בהיותם בוגרים יותר, ימשיכו להחזיק את לפיד הזיכרון.
====================
 
היעדים המרכזיים של תוכנית "נוער נאמן זיכרון השואה":
 • בני הנוער, נאמני זיכרון השואה יהיו בעלי ידע בנושאים מגוונים בתחום השואה באמצעות תהליך לימוד והכשרה (קיימת תוכנית הכשרה מובנית).
 • בני הנוער, נאמני זיכרון השואה יהיו מסוגלים להעביר את הידע אותו רכשו - בבתי הספר ובקהילה.
 • הנאמנים ייזמו פעולות בקרב תלמידים ובני נוער ב"חקר" ו"אימוץ" קהילות שנכחדו בשואה.
 • בכל שנה, הם יארגנו ימי זיכרון לקהילה שנכחדה בבתי הספר, בתנועות הנוער ובקהילה.
 • כל אחד מבני הנוער, יראה עצמו כמעביר מסר, חונך לתלמידים צעירים ומשולב במסגרות חינוכיות וקהילתיות.
 • הנאמנים יוציאו עלון של "נוער נאמן זיכרון השואה".
 • בני הנוער יעלו את נושא השואה באתרים הרלוונטיים ברשת האינטרנט במסגרת המאבק נגד מכחישי השואה ובאנטישמיות הגוברת והולכת.
 • הנאמנים יהיו שותפים בארגון טקסי יום הזיכרון לשואה ולגבורה בבתי הספר ובישוב שבו הם גרים.
 • הנאמנים יהיו מעורבים בטכסים "לכל איש יש שם".
 • הנאמנים יכתבו עבודות בנושא השואה.
 • הנאמנים יהיו פעילים בפורום נוער נאמן זיכרון השואה באתר האינטרנט של המכון.
 • הנאמנים יתנדבו בספריית ביה"ס/בישוב לטיפוח מדור השואה בספריה.
 • הנאמנים יהיו שותפים בתיעוד ניצולים שעדיין חיים עמנו.
 • הנאמנים יכתבו מכתבים לחבריהם בנושא השואה.
 • הנאמנים יכתבו מאמרים לעיתון התלמידים של ביה"ס.
 • הנאמנים יכתבו מכתבים לעיתונות הארצית והמקומית ולמדור "קוראים כותבים" בנושאי שואה ואנטישמיות.
 • הנאמנים יהיו שותפים ומעורבים בהקמת גרעין של בני נוער בבית הספר ובישוב. הגרעין יהווה תשתית לדור ההמשך של הנאמנים.
 • בני הנוער ידווחו מעת לעת על התנסותם. ההתנסות תתועד.
 • אנו מצפים, שבני הנוער ימשיכו בשליחותם גם בהיותם מבוגרים ובעלי משפחות.
===================
 
נושאי הידע שיוקנו במסגרת ימי העיון ובלמידה עצמית של הנאמנים:
זהו תהליך שיתרחש במשך מספר שנים: מעֶבֶר לטכסי הזיכרון המתקיימים ביום השואה והגבורה ובעשירי בטבת - יום הקדיש הכללי ויציאה לימי עיון במכונים ללימודי השואה, כמעט שלא עוסקים בנושא השואה בבתי הספר. חוזר מנכ"ל משרד החינוך, מחייב ללמד את נושא השואה בחטיבה העליונה בהיקף של 30 שעות בלבד. לכן, יש חשיבות רבה בהכשרתם של אותם בני הנוער מתנדבים (מכתה ט' ומעלה), על מנת למלא את תרמיל הידע והערכים שלהם בנושאי השואה יהיה וניתֶן בידיהם כלים לעיון עצמי, כדי שיוכלו להתמודד עם "הים הגדול" של ספרים ועדויות בנושא השואה.
================
 
אורחים נכבדים, ערב טוב!כמייצג את קבוצת נאמני השואה, אני מברך אתכם היום בברכת שנה טובה ומוצלחת.
מזה כשנתיים אנו חברי הקבוצה ואנוכי מקימי ומייסדי פורום הזיכרון, עושים את מֵרב המאמצים ללמוד וללמד את הנוער החיפאי את ערכי השואה והשלכותיה. הקבוצה מורכבת מבני נוער עולים ובני הארץ, בני כל העדות, אשר לקחו על עצמם את תפקיד נושאי הדגל בשימור השואה על כל נושאיה. מי כמותכם הניצולים מכיר את העובדות המצמררות, וכשאנו נפגשים ושומעים ממקור ראשון את העדויות, אנו משתדלים בכל מאודנו לספוג ולקלוט כמה שיותר למען נוכל להעביר את העובדות לאחרים למטרה
הנעלה של "לזכור ולא לשכוח". מובן, שאין ביכולתנו לנחם אתכם הניצולים, אך בהחלט יכולים ורוצים אנו לתקן לכם מעט נחת בעצם הידיעה שגם הנוער רוצה לדעת ולזכור על אף פער הדורות.
אסיים בברכת שנה טובה ואריכות ימים.
תום אלכסנדרון
 
אברהם אקנר: "אנו חבים לכם"
אנו חבים לכם מצבה -לא משיש ולא מגזית,לא באותיות זהב חרותהוגם לא יבער בה לפיד.לא הובלנו אֶתכֶם לקבר ישראלולא השתטחנו עליו בחודש אלול,מקום קבורתכם לא נודע -ייסורינו הם בלי גבול.
את קברותיכם לא פקדנו,לא אמרנו קדיש-יתום.ימי שבעה לא ישבנו -אי הקבר ואי המקום?טמנו אתכם בתוך גופינו הפצועים,עמוק בליבותינו חרוטה הדמות.צער ויגון מלווים דרכינו,אבלנו מתמיד - וכל יום התייחדות.לא הקימונו לכם מצבה,לא משיש ולא מגזית,רק מדמעות שקפאו בעינינויוקדת בלבנו אש התמיד.
====================
אני הח"מ, נתן כהן, מנהל המכון ללימודי השואה בחיפה, והגב' בטי דנון מפקחת במינהל חברה ונוער במחוז חיפה, נשמח לסייע במתן עצה והדרכה בהפעלת מסגרת נוער נאמן זיכרון השואה.
בברכה נאמנה

גדעון רפאל בן מיכאליו"ר הוועד המנהל
המכון ללימודי השואה ע"ש ח. אייבשיץ-חיפה
הוגה ויוזם התוכנית