ימי עיון לפי נושאים

 

זכרון השואה

 
מטרת יום העיון:
זיכרון השואה היא חלק בלתי נפרד מזהותנו היהודית ומחרדות הקיום שלנו. ב"מגילת העצמאות", המשמשת כמסמך המכונן של המדינה נכתב: "השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך משפחת העמים".
המדינה קבעה יום זיכרון ממלכתי מיוחד - את יום השואה והגבורה, בו מתקיים ריטואל ממלכתי קבוע במוסדות ציבור, בבתי ספר, ב"יד ושם" ובכל כלי התקשורת. הרבנות הראשית קבעה את "יום הקדיש הכללי" ביום צום עשרה בטבת. ביום זה אומרים "קדיש" לזכר הנספים שאין אנו יודעים את יום הירצחם. יום הזיכרון הבינלאומי לשואה מצוין ב-27 בינואר. תאריך זה נבחר משום שהוא היום שבו שוחרר מחנה ההשמדה אושוויץ בידי הצבא האדום, ושימש מדינות אחדות, ובהן גרמניה ובריטניה, כיום הזיכרון לשואה עוד קודם להחלטת האו"ם. לראשונה צוין יום זיכרון זה בשנת 2006, וההחלטה עליו התקבלה פה אחד.
מטרת התוכנית לעסוק בזיכרון השואה בכלל ובחברה הישראלית בפרט, תיאור צורות של זיכרון, תכנים ומהות:
 
תוכנית יום העיון:
שעותמסגרת הפעילותנושא הפעילותמנחה-מרצה
09:45-09:00שעהשיחת פתיחההיישוב והשואהצוות המכון
11:30-10:00שעתייםהדרכה בתערוכה ניידתזיכרון השואה בחברה הישראלית
12:00-11:30.הפסקה..
13:00-12:00שעהסדנה א'דור שני ושלישי לשואהצוות המכון
14:00-13:00שעהסדנה ב'זיכרון השואה בקולנוע
14:30-14:00הפסקה..
15:30-14:30שעהעדות אישית..
..סיכום ומשוב.צוות המכון 

הטוטאליות של השמדת העם היהודי

 
מטרת יום העיון:
לתאר את השלבים השונים בהשמדת העם היהודי תוך שימת דגש על הטוטאליות של התוכנית, הטוטאליות של מימוש האידיאולוגיה הנאצית ביחס ליהודים, במנותק מהאינטרסים הריאליים שבמציאות, השמדת העם היהודי "מהגדול לקטן" מיהדות פולין ועד יהדות הבלקן.

תוכנית יום העיון:


שעותמסגרת הפעילותנושא הפעילותמנחה-מרצה
09:45-09:00שעהסרטון פתיחה מקוצרחיילי הקולנוע של הרייך השלישיצוות המכון
11:30-10:00שעתייםסדנהערכים ואידיאולוגיה בגרמניה הנאצית
12:00-11:30.הפסקה..
13:00-12:00שעההדרכה בתערוכה ניידתשלבים בפתרון הסופיצוות המכון
14:00-13:00שעההרצאהמפולין למערב אירופה והבלקן
14:30-14:00הפסקה..
15:30-14:30שעהעדות אישית..
..סיכום ומשוב.צוות המכון

 

גטאות ומחנות

 
מטרת יום העיון:
החיים בגטו - במדרכות, בימי צינה עזה שאין לשאתה, משוטטות משפחות שלמות, כולם בבלואי סחבות, ואינם מקבצים על יד, אלא מקוננים בקולות קורעי לב. אב ואם וילדיהם הקטנים החולים, בוכים ומייבבים וממלאים את הרחוב בצליל יפחותיהם.
מחנות השמדה - הוקמו ונועדו למטרה אחת בלבד - רצח כללי של בני העם היהודי, בלי הבדל גיל ומין. המיוחד במחנות ההשמדה היה, שפרט ליוצאים מן הכלל, כל מי שהובא לשם, ובכלל זה בעלי כושר עבודה, נרצחו בלי כל שהיות וסלקציות. לפיכך מכנים לעיתים את המחנות ההם בתי חרושת למוות. יום זה יעסוק בנושא מחנות ההשמדה.
לחשוף בפני התלמידים את תיאור חיי היהודים בגטאות ובמחנות לסוגיהם השונים, לתאר בפני התלמידים את הדילמות בחיי היומיום בגטאות ובמחנות לאדם הפשוט, למשפחה ולהנהגה בתנאים בלתי אפשריים אלו.
 
תוכנית יום העיון:
שעותמסגרת הפעילותנושא הפעילותמנחה-מרצה
09:45-09:00שעהשיחת פתיחהגטאות ומחנות לסוגיהםצוות המכון
11:30-10:00שעתייםהדרכה בתערוכה ניידתחיי יוםיום בגטאות
12:00-11:30.הפסקה..
13:00-12:00שעהסדנה א'הנהגה יהודיתצוות המכון
14:00-13:00שעהעדות אישית..
14:30-14:00הפסקה..
15:30-14:30שעהסדנה ב'התנגדויות ומרידותצוות המכון
..סיכום ומשוב. 

הצלה בתקופת השואה

 
מטרת יום העיון:
השואה היוותה אירוע טראומטי לעם היהודי בפרט ולעולם בכלל, אך מעבר למעשים הנפשעים שעשו הגרמנים בשיטתיות ובהתמדה עמד עולם שלם אשר גם אם ידע את הקורות באירופה לא עשה להצלת היהודים.
  • לעסוק בתיאור מעשי ההצלה מזוויות שונות, החל מהעולם שעמד מנגד, המשך בשאלה "מה ניתן היה לעשות?" וכמובן הדרכים בהם שרדו ניצולי השואה שחיו וחיים לאחר תקופת השואה.
תוכנית יום העיון:
שעותמסגרת הפעילותנושא הפעילותמנחה-מרצה
09:45-09:00שעהשיחת פתיחהוהעולם שתק...צוות המכון
11:00-10:00שעהסדנההאם וכיצד ניתן היה לעשות יותר
12:00-11:00שעההרצאהארגוני ופעילי הצלה.
12:30-12:00.הפסקה..
12:30-14:00שעתייםסיור מודרך בגן חסידי אומות העולםחסידי אומות העולםצוות המכון
14:30-14:00הפסקה..
16:00-14:30שעתייםהרצאה + עדות אישיתילדים מוסתרים בשואהצוות המכון
..סיכום ומשוב. 

עמידה יהודית בשואה

 
מטרת יום העיון:
תקופת השלטון הנאצית מאופיינת כניסיון להרוס את רקמת החיים היהודיים בגרמניה ובשאר מדינות אירופה. הרס זה החל בעקירת מקורות הקיום היומיומי החומרי אך המשיך בשבירת כל פעילות תרבותית-חינוכית-יהודית. יהודי בבחינת כאשר "יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ". דווקא בשעות קשות נתגלו מעשים של גבורה, תקווה, עזרה הדדית ואמונה.
  • לציין כיצד עמידה יהודית זו מצאה את ביטויה בדרכים שונות החל בפעולות הצלה במדינות הכבושות, המשך במאבק לשמירת צלם אנוש ועד לשמירה על מסורות תרבותיות ודתיות כשמירת מצוות, חגים:
שעותמסגרת הפעילותנושא הפעילותמנחה-מרצה
09:45-09:00שעהשיחת פתיחהיהדות אירופה טרום שואהצוות המכון
11:00-10:00שעהסדנה א'מאיגרא רמה לבירה עמיקתא
12:00-11:00שעהסדנה ב'ההנהגה הדתית בשואה
12:30-12:00.הפסקה..
12:30-14:00שעתייםהדרכה ותערוכה ניידתיהדות פוליןצוות המכון
14:30-14:00הפסקה..
15:30-14:30שעההרצאהדילמות ושו"תים מגיא ההריגהצוות המכון
..סיכום ומשוב.