הקדמה

 
 
"הוראת השואה היא קודם כל מעשה של חשבון נפש מתמיד עם עצמנו ועם העולם. בחשבון נפש כזה אין באות התשובות לפני השאלות"
- אבא קובנר
 
 
המכון ללימודי השואה ע"ש חדוה אייבשיץ ז"ל הוקם בשנת תשמ"ז ביוזמת מר יהושע אייבשיץ, ניצול שואה, לזכר אשתו חדוה.
מטרות המכון:

  • ללמד את נושא השואה ומשמעותה בקרב הדור הצעיר.
  • העברת המודעות בצורך לשימור זיכרון השואה
  • לחשוף את הקבוצות להיסטוריה של התקופה תוך שימוש באמצעים ויזואליים, טקסטים היסטוריים, מצגות דיונים
  • להעלות שאלות עכשוויות הנובעות מההיסטוריה, ולדון בהן.
 
 
 
 
 
 
 
במכון מתנהלת פעילות ענפה בתחומים שונים, ומועברות בו פעילויות למגוון בתי ספר, חטיבות ביניים, תיכונים, השתלמויות מורים, הכנת משלחות לפולין וקבוצות צבא.
בנוסף נמצאת במכון ספרייה הפתוחה לציבור הרחב ובה ספרים בנושא השואה, ספריית וידאו בה ניתן להשאיל סרטים העוסקים בשואה והדרכת תלמידים בכתיבת עבודות גמר.
פרויקט נוסף והתנדבותי בשם "נוער נאמן זיכרון שואה", קורסים שונים, טקסים והרצאות וערבי שיח לציבור הרחב.
בראש סולם העדיפויות העמיד המכון את המטרה ללמד את נושא השואה ומשמעותה בקרב הדור הצעיר.לשם כך מקיים המכון לאורך ימי השבוע כולו ימי עיון בתחומים שונים בהתאם לגיל התלמידים ולבקשת בתי הספר.והמחנכים.
באפשרותנו לקלוט עד 80 תלמידים ליום עיון.
אנו משתדלים להתאים את התכנים והמסגרת בהתאם לצרכים הספציפיים של בית-הספר והקבוצה.