הכנת משלחות נוער לפולין

 
נסיעתם של בני נוער לפולין היא שיאו של תהליך חינוכי לימודי התהליך משלב לימוד ועיון עם התנסות חווייתית וחותר להשיג את המטרות הבאות:
  • להכיר לתלמידים את עושרם הרוחני והתרבותי ואת מלוא היקפם וחיוניותם של החיים היהודיים בפולין לפני מלחמת העולם.
  • לחוש ולנסות להשיג את משמעות עומקם והיקפם של החורבן והאבדון של היהודים שנרצחו ושל היהדות שנעקרה.
  • לחוש ולנסות להשיג את השפל המוסרי ואת המדרגה התחתונה של הדה-הומאניזציה שהגיעו אליה הנאצים, שהגו, תכננו וביצעו את רצח העם היהודי בגטאות, ביערות ובמחנות הריכוז וההשמדה.
  • לחוש ולנסות להשיג את מלוא המשמעות של עמידתם האמיצה ומאבקם חסר התנאים והסיכויים של היהודים שיצאו אל מול הצורר, להילחם בו ובכוונותיו הזדוניות.
  • לחוש ולנסות ליצור את הקשר של הצעירים הישראלים לעברם הקיבוצי יהודי, להעמיק את הזדהותם עם גורלו של העם היהודי ולשפר ולחזק את ההרגשה ואת ההכרה בדבר המחויבות האישית להמשכיות החיים היהודיים ולקיומה הריבוני של מדינת ישראל.
הכנת משלחות נוער לפולין
במסגרת הכנת המשלחות מציע המכון 3-1 ימי עיון.הנושאים הנלמדים נקבעים בתיאום עם בתי הספר וכוללים בין היתר את הנושאים הבאים:
 
הכשרת מורים מלווי משלחות נוער לפולין
על פי חוזר מנכ"ל, כל מורה מלווה חייב לעבור השתלמות בת 28 שעות.
מינהל חברה ונוער בשיתוף המכון ללימודי השואה מקיימים אחת לשנה השתלמות למורים מלווי משלחות הנוער לפולין.
מידי שנה בשבוע האחרון של חודש יוני מתקיימת במכון השתלמות למורים מלווי משלחות בפולין, יש להירשם מראש.